Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2012

evilnature
Żałosne. Jak człowiek potrafi nie dawać sobie rady bez drugiego człowieka.
Reposted frommefir mefir viamissindependent missindependent
evilnature
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viamissindependent missindependent
evilnature
Bo to jest miłość, to proste .
I właśnie tak to działa .
Więc nie rezygnuj z niej tylko dlatego, że jej nie rozumiesz .
Doceniasz ją, ale nie rozumiesz .
0023 feb5 420
evilnature

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

evilnature
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.

April 25 2012

evilnature
Nie lubimy rozczarowań, więc wolimy zrezygnować ze szczęścia niż obawiać się cierpienia.
evilnature
Przyjaźń istnieje wtedy, gdy bawią Was wspólne żarty, które ciężko wytłumaczyć innym ludziom.
— true
evilnature
Nauczmy się doceniać przyjaciół, bo życie nie kręci się wyłącznie na miłości.
— niektórzy powinni...
Reposted frommefir mefir viamissindependent missindependent
evilnature
Z paczką fajek - człowiek jednak zawsze czuję się trochę mniej samotny.
— z H-a na ławce.
evilnature

Nie ma ludzi bez uczuć, są tylko tacy, których przeraża to, że je mają.

Reposted fromkatalama katalama viamissindependent missindependent
evilnature

W te wakacje jestem w związku z wódką.

— <3
evilnature
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
evilnature
Never ignore a person who loves you, cares for you, misses you. Because one day, you might wake up from your sleep and realize that you lost the moon while counting the stars.
Reposted fromRanveld Ranveld
evilnature
2041 718f 420
Reposted fromDoopamina Doopamina
evilnature
2188 2d0c 420
Reposted fromaneth aneth
evilnature
Strach to tylko rzeczownik
— tymbark
Reposted fromsunrises sunrises

April 22 2012

evilnature
9030 ccab 420
Reposted fromstripmymind stripmymind
evilnature
Reposted frombeltane beltane
evilnature
Oto jest miłość. 

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
Reposted frombarkwithme barkwithme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl